USLOVI KORIŠĆENJA

1. OPŠTE ODREDBE
a) Ovi Uslovi korišćenja i prodaje odnose se na korišćenje sajta www.allyouneedisbelgrade.com i prodaju usluga putem internet prodavnice Allyouneedisbelgrade.com.
b) Internet prodavnicu Allyouneedisbelgrade.com razvilo je i objavio AYNIB Svilajnac, sa predstavnistvom u Beogradu, specijalizovano za posredovanje i pruzanje turistickih usluga , sa registrovanim sedištem u Svilajncu, ulica Kriva Carsija 43, mat. br. 65024918, PIB: 110830474, tel.: +381612894528, adresa e-pošte allyouneedisbelgrade@gmail.com.

c) Posetom ili kupovinom na Allyouneedisbelgrade.com prihvatate Uslove korišćenja i prodaje koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se sa pravilima koja primenjujemo. Allyouneedisbelgrade.com zadržava pravo da bez prethodnog obaveštenja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja i prodaje.

d) Posetioci Allyouneedisbelgrade.com nemaju prava da jednostrano menjaju ove Uslove i bilo koje odstupanje smatraće se nevažećim osim ukoliko je izričito potvrđeno od strane rukovodstva Allyouneedisbelgrade.com uzimajući u obzir specifične okolnosti i primenjivaće se samo na taj pojedinačni slučaj.

e) Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Vaša prava i obaveze proistekle iz ovih Uslova korišćenja i prodaje ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja Allyouneedisbelgrade.com.

2. NASTANAK UGOVORNE OBAVEZE

a) Ponude usluga na internet prodavnici allyouneedisbelgrade.com su podložne promenama i predstavljaju samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima.

b) Porudžbina kupca predstavlja ponudu za zaključenje ugovora kako je određeno zakonom, kojom ponudom će kupac biti pravno vezan za period od dve nedelje od dana kada je ponuda učinjena odnosno porudžbina potvrđena. Nakon što kupac kroz sistem potvrdi porudžbinu, dobiće automatski proizvedenu e-poštu – obaveštenje o prijemu narudžbenice – koja potvrđuje prijem iste, što međutim ne predstavlja potvrdu narudžbenice već samo potvrdu o prijemu iste sa svim njenim stavkama uključujući popis naručenih artikala i cena kako bi kupac izvršio konačne ispravke i potvrdio informacije u narudžbenici.

c) Ugovor između Allyouneedisbelgrade.com i kupca nastaće i biće pravno obavezujući u trenutku kada kupac primi potvrdu narudžbenice što će biti učinjeno posebnim e-mailom u ime Allyouneedisbelgrade.com – obaveštenje o potvrdi narudžbenice.

d) Allyouneedisbelgrade.com zadržava pravo da otkaže narudžbenicu odnosno da prihvati i izvrši delimičnu uslugu i o tome blagovremeno obavesti kupca.

3. USLUGE

a) Osnovna obeležja usluga mogu se naći na sajtu www. allyouneedisbelgrade.com. Allyouneedisbelgrade.com nastoji da sve proizvode i usluge predstavi i opiše što je tačnije moguće.

b) Allyouneedisbelgrade.com ne može garantovati da su svi navedeni podaci o proizvodu u potpunosti tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako usluga koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete traziti povracaj novca sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti novac pod uslovima navedenim dalje u odeljcima 8., 9. i 10. ovih Uslova.

4. CENE


a) Cene usluga naznačene su na sajtu uz svaki artikal i obuhvataju ukupnu cenu bez dodatnih troskova.

b) Allyouneedisbelgrade.com zadržava pravo da u bilo koje vreme promeni cene proizvoda u zavisnosti od kretanja cena proizvoda na tržištu i drugih pripadajućih troškova.
c) Allyouneedisbelgrade.com se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. Allyouneedisbelgrade.com ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje e-mail obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu.

5. ROK I USLOVI ISPORUKE

a) Pošto ste potvrdili Vašu porudžbinu, dobićete e-mail kojim Vas obaveštavamo da je Vaša porudžbina primljena i da ista ulazi u fazu obrade u kojoj se utvrđuje da li je traženi artikal dostupan – obaveštenje o prijemu narudžbenice. Nakon obrade porudžbine, na Vašu e-mail adresu stići će obaveštenje o statusu porudžbine i okvirnom vremenu isporuke – obaveštenje o potvrdi narudžbenice. Period obrade porudžbine je 24h.

b) U slučaju da je proizvod koji je u ponudi na Allyouneedisbelgrade.com privremeno nedostupan mi ćemo zadržati Vašu porudžbinu dok nam prozivod ponovo ne bude na raspolaganju (u prihvatljivim vremenskim okvirima) i obavestiti Vas o roku dostave, a zatim ćemo Vam porudžbinu poslati uobičajenim putem. U slučaju da je određeni proizvod stalno nedostupan, ponudićemo Vam adekvatnu zamenu ili vratiti novac ukoliko ste već izvršili uplatu.

c) Allyouneedisbelgrade.com, takođe, zadržava pravo da ukoliko nije u mogućnosti da isporuči sve naručene proizvode, isporuči raspoložive od naručenih proizvoda, a o tome ćete biti blagovremeno obavešten e-mailom ili telefonom. Takođe, bićete istovremeno obavešteni o predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda

6. USLOVI PLAĆANJA

a) Usluga koju ste poručili plaća se avansno, odnosno pre početka roka isporuke, koristeći jednu od sledećih opcija plaćanja: kreditna kartica (za uplate iz Srbije i inostranstva) ili bank transferom i PayPal (samo za uplate iz inostranstva).

Korišćena kreditna kartica biće zadužena odmah nakon slanja Vaše porudžbenice. Podaci o Vašoj platnoj kartici su vidljivi samo Komercijalna Banka Beograd kao procesoru kartica iz sigurnosnih razloga. Sajt banke je zaštićen i siguran za ovaj način plaćanja.

b) Izjava o konverzijI
Sva plaćanja će biti izvršena u srpskoj valuti – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica dobija se putem konverzije cene izražene u Vašoj lokalnoj valuti u srpski dinar po važećem kursu Narodne Banke Srbije. Prilikom naplate sa Vaše kreditne kartice, isti iznos pretvara se u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji koriste kartičarske organizacije. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

c) Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Komercijalna banka ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Ukoliko se plaćanje po porudžbenici ne izvrši u roku od 3 dana od dana njenog kreiranja, ista će biti stornirana i obrisana (osim u slučajevima kada se plaća nakon izvrsene usluge što podrazumeva da su ispunjeni napred navedeni uslovi za taj način plaćanja). Nakon isteka perioda od 3 dana plaćanje po toj porudžbenici nije moguće, ali možete napraviti novu porudžbenicu i izvršiti uplatu po njoj. 

7. REZERVACIJE

Usluge koje u procesu kupovine Kupac stavi u korpu nisu rezervisani. Proizvod je rezervisan tek nakon potvrde kupovine od strane Kupca. U periodu između stavljanja proizvoda u korpu i potvrde kupovine postoji mogućnost da količne proizvoda više nisu dostupne, o čemu će Kupac biti obavešten.

8. REKLAMACIJE

a) Allyouneedisbelgrade.com posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon), Zakonom o turizmu i drugim zakonima. U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu budite slobodni da nas kontaktirate na e-mail allyouneedisbelgrade@gmail.com Mi smo spremni da rešimo svaku nastalu situaciju.

b) Na upućen zahtev o reklamaciji prosledićemo Vam reklamacioni list sa uputstvom o daljem postupanju po pitanju reklamacije,a dalje ćemo odgovarati i postupati u zakonom propisanim rokovima i proceduri.

9. ODUSTANAK OD UGOVORA

a) Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda, bez navođenja razloga, jednostrano raskine ugovor. Troškove odustajanja vraćanja snosi Kupac, osim u slučajevima kada Kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

b) U slučaju jednostranog raskida odnosno odustanka od ugovora, Kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod.

c) Ukoliko želite da zamenite ili vratite proizvod, molimo Vas da nas kontaktirate na adresu allyouneedisbelgrade@gmail.com ili na broj telefona: +381612894528 , dostupan 24h preko Vibera ili WhatsApp-a.


10. PROCEDURA ZA POVRAĆAJ SREDSTAVA

a) Kontaktirajte nas slanjem e-maila na adresu: allyouneedisbelgrade.com.

b) Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosledjena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

c) U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Allyouneedisbelgrade.com je u obavezi da povraćaj izvrši isključivo putem VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja. To znači da će banka na zahtev Allyouneedisbelgrade.com obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

d) Poručeni artikal ne možete samoinicijativno, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Allyouneedisbelgrade.com , menjati ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.

11. RADNO VREME

Internet prodavnica Allyouneedisbelgrade.com radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom perioda redovnog održavanja internet stranica može biti kraći vremenski period nedostupna o čemu ćete biti obavešteni.

12. PRIMENA ZAKONA

Allyouneedisbelgrade.com posluje u skladu sa zakonima Republike Srbije pre svega Zakonom o turizmu, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o zaštiti potrošača i svim ostalim važećim zakonima i propisima Republike Srbije.

13. INTELEKTUALNA SVOJINA

Sadržaj prikazan na Internet stranici Allyouneedisbelgrade.com, uključujući dizajnerske elemente, tekstove, fotografije, logotipe, audio i video zapise, softver i ostalo su vlasništvo kompanije AYNIB i ne mogu se koristiti bez prethodne saglasnosti kompanije. Ukoliko smatrate da se na našoj internet stranici nalazi sadržaj koji se neovlašćeno koristi sa naše strane, molimo Vas da nas kontaktirate u cilju utvrđivanja prava intelektualne svojine.

14. VAŠ NALOG

a) Ukoliko koristite Allyouneedisbelgrade.com, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i šifre koju ste kreirali prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem Allyouneedisbelgrade.com odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na Vašem nalogu i sa Vašom šifrom.

b) Maloletnici mogu koristiti Allyouneedisbelgrade.com isključivo uz nadzor roditelja ili staratelja.

c) Allyouneedisbelgrade.com zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja i prodaje. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije Allyouneedisbelgrade.com će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima osim u slučajevima kada je to naša zakonska obaveza.

15. ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA I KOMENTARI

Posetioci mogu komentarisati proizvode i slati e-mail poruke na Allyouneedisbelgrade.com . Allyouneedisbelgrade.com ima pravo da ne objavi komentare koji su zlonamerni, sadrže nepristojne izjave, šire mržnju i na bilo koji način ugrožavaju prava drugih. Takvi komentari će biti uklonjeni bez predhodnog obaveštenja. Lažno predstavljanje i registracija sa tuđom e-mail adresom nije dozvoljena na Allyouneedisbelgrade.com.

PAŽNJA : UPOTREBOM OVOG SAJTA POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI SVE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE.